Verklighet

I REN TILLIT

Min verklighet

Jag är fullständigt modell-otrogen.

En modell är en förenkling av verkligheten för att vi lättare ska hantera den komplexitet som finns..

Utöver förenklingen behöver man ha koll på att en modell är framtagen för En verklighet, inte allas, så det är väldigt sällan det går att applicera en modell rakt av som med ett karbonpapper..

Anpassa alltid modellen efter den verklighet den kommer användas i och ha koll på utifrån vilket perspektiv du tittar.

Hör av dig till mig!