Värdegrund

TILLIT

Genom att ha tillit till medarbetare och processer skapar vi oss en trygghet och kan känna oss mindre stressade.

SAMVERKAN

Genom att samverka skapas effekten att de ingående delarna skapar en större helhet. Tillsammans finns förmågan att öka kunskapen genom delade erfarenheter.

RESPEKT

Genom att vara ödmjuk och lyssna på andras kunskaper och erfarenheter bygger vi respekt för varandra.

REFLEKTION

Genom att reflektera över händelser eller beteenden kan vi lära oss. Göra kunskap av erfarenheter.

ROLIGT

Genom att ha roligt ökar vi trivseln och vågar misslyckas, vilket ger oss roliga anekdoter och goda kunskaper.

Hör av dig till mig!