Projektledning

Få dina projekt att gå i mål! 

Jag hjälper dig att få projekt att gå i mål!
Jag kan hjälpa dig att:

LEDA ETT PROJEKT
FRÅN START TILL MÅL

Jag leder ditt projekt från start till mål utifrån givna förutsättningar. Jag hanterar budgeten och rapporterar progressen till styrgrupp. Jag verkar för att minska risker inom projektet och skapar transparens och samverkan för alla intressenter. 

COACHA & STÖDJA BEFINTLIGA PROJEKTLEDARE

Jag hjälper dig genom att coacha dina egna inhouse projektledare till att bli sina bästa jag som projektledare. Genom att stödja och stärka organisationens egna projektledare blir organisationen starkare och effektivare.  

TA ÖVER PROJEKT
SOM INTE FUNGERAR

Jag hjälper dig att ta ett nytag om projekt som kört i diket. Jag hittar nya strukturer och jobbar för att bygga upp tilliten och förtroendet för både projektet och dess medlemmar.

OCH MYCKET MER….

Jag kan hjälpa dig med att vara en brygga för att öka förståelsen mellan olika professioner och perspektiv för att skapa en samsyn och förståelse.
Jag har erfarenhet av alla roller inom ett projekt och kan därmed gå in som stöd till ett projektt utifrån olika perspektiv

Hör av dig till mig!