Referenser

Annelie Larsson

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

Jag rekommenderar verkligen att ha Irene som projektledare, förändringsledare och coach.
Hon är en driven projektledare som har lyssnat på de behov som jag/vi hade inom verksamheten. Irene är duktig på att förklara de tekniska delarna så att det blir lite mer begripligt för mig som användare av systemen.

Irene är duktig på att förklara de tekniska delarna så att det blir lite mer begripligt för mig som användare av systemen. Hon har en förmåga att hålla effektiva möten och workshops så att vi fick ut ett resultat som går att använda.

Irene har också anpassat sig efter hur belastningen har varit på jobbet och stöttat upp så att projektet ändå kunde drivas framåt. Det har varit roligt och lärande att vara med i projekt där Irene har varit projektledare både på det professionella och privata planet.

Irene skapade en gemenskap i projektgruppen så att det fanns förtroende för att komma med innovativa idéer som inte bara förkastades utan kunde gemensamt utvecklas till bra saker. Hon räds inte för att ta beslut eller att ta besvärliga samtal. Projekten levererade resultat med hög kvalitet som vi i verksamheten kunde ta till oss och använda direkt.

Carola Andersson

Höglandsförbundet IT

Irene är lätt att samarbeta med. Okonstlad och prestigelös, utan att släppa blicken på målet

Jag skulle alla gånger rekommendera Irene som projektledare. Särskilt duktig på projekt med stort inslag av förändringar. Finns inga för stora eller för små frågor som inte Irene tar tag i och reder ut.

Jag upplever att Irene tog ett personligt stort ansvar för alla medverkande, att de var med på båten och inte blev kvar på kajen. När rädsla eller oro visade sig genom ifrågasättande och ”det-kommer-inte-gå-attityd” kunde Irene med sin person förmedla stabilitet och lugn utan att avvika från målet. Det var tillåtet att ifrågasätta och visa rädsla, inte att ifrågasätta uppdragets existens. En så tydlig slutrapportering av projekt i samverkan hade inte inblandade tidigare upplevt.

Projektet levererade de delar som var beställda med undantag av få restpunkter som i sin tur var tydligt strukturerade med ansvarig och färdigtidpunkt. Lärdomar från projektet är lyft i flera senare projekt, särskilt de som drivs i samverkan. Att göra en kopia är inte möjligt men att ta med det som var bra och upprepa det, och även undvika de delar som var mindre lyckade, utgör en viktig del i vårt gemensamma förbättringsarbete. Samverkan har fortsatt efter projektslut med gemensam förvaltningsorganisation där samtliga kommuner deltar och planerar och genomför fortsatt utvecklingsarbete.

Hör av dig till oss!