Förändringsledning

Alla vill ha förändring men ingen vill förändras

INDIVIDEN

Det är inte en organisation som förändras utan det är varje individ inom organisationen som förändras. Jag hjälper dig att skapa den förändringen hos individen.

Genom att jobba med varför förändringen sker och hur den kommer påverka individen. Våga lyssna in det motstånd som skapas vid en förändring och svara upp till det för att skapa en trygghet och motivation till förändringen.

ORGANISATIONEN

Med en aktiv förändringsledning kan jag hjälpa dig att genomföra förändringar inom din organisation så att ROI sker snabbare.

Genom att säkerställa en plan som beskriver rätt åtgärd vid rätt tidpunkt under förändringsarbetet kan man skapa transparans om vad som händer. Det skapar trygghet och tillit. Lika viktigt är det att sponsorn till projektet förstår sin roll under hela förändringsarbetet för ett lyckat genomförande.

Hör av dig till mig!